Maj 2015

ScanImage888 ScanImage887

Kursy 2015

ulotka 2013 kolor II edycja-page0001 ulotka 2013 kolor II edycja-page0002

Informacje

W ramach projektu „Medyk na „6” – szkoła kompetencji zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu listopadzie odbyły się zajęcia pozalekcyjne:
OCZYSZCZANIE SKÓRY ZA POMOCĄ KWASÓW – dla 10 uczennic z kierunku technik usług kosmetycznych oraz 2 nauczycieli.
PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW – dla 6 uczennic kierunku Higienistka Stomatologiczna,
WSPÓŁCZESNE METODY CELLUITU – dla 12 uczniów i uczennic kierunków Technik usług kosmetycznych i Technik masażysta oraz 1 nauczyciela.
POMYŚL, OBLICZ, ZAPROPONUJ – dla 10 uczennic kierunku Technik farmaceutyczny.
BANDAŻOWANIE I KOMPRESOTERAPIA– dla 10 uczennic i uczniów kierunku technik usług masażysta oraz 2 nauczycieli.

Natomiast w grudniu 2014r. odbyły się zajęcia pozalekcyjne:
PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW – dla6 uczennic kierunku Higienistka Stomatologiczna,
MASAŻ GORACYMI KAMIENIAMI – dla16 uczniów i uczennic kierunków Technik usług kosmetycznych i Technik masażysta,
OCZYSZCZANIE SKÓRY ZA POMOCĄ KWASÓW –dla 10 uczennic z kierunku technik usług kosmetycznych oraz 2 nauczycieli.
Zajęcia są atrakcyjne, wartościowe merytorycznie, rozwijają, wzbogacają ważne w kontekście współczesnego rynku pracy umiejętności. Młodzież dostrzega potrzebę opanowania tego rodzaju umiejętności o czym świadczy między innych 100% frekwencja na poszczególnych zajęciach. Wysoka frekwencja wynika również z atmosfery sprzyjającej realizacji założonych celów zajęć.
Wszyscy uczestnicy otrzymali w ramach projektu wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyprawkę z logotypami projektu.Projekt przewidział także obsługę gastronomiczną, gdyż jak wiadomo myślenie nie idzie w parze z pustym żołądkiem.

Zapraszamy na kursy II Edycja

page0005 page0001 page0002 page0003 page0004

Medyk na 6

logo_medyk6

Zajęcia Higienistka Stomatologiczna

Hs

Zaproszenie na warsztaty

stemple  face  masaz